Věděli jste, že správa a řízení dat nejsou spojené pouze s oblastí IT? V podnikové sféře nás data obklopují ze všech stran, proto je důležité chápat je i v tomto kontextu. V rámci podniku je důležité data třídit, zohledňovat jejich bezpečnost, kvalitu a hodnotu. Právě řešení erwin Data Governance umožňuje porozumět datům, řídit je, podporovat organizační výkonnost, zlepšovat obchodní procesy a zajišťovat tak podniku růst i prosperitu.

Toto skvělé řešení můžete získat zde https://denevy.eu/produkty/ nebo na oficiálních stránkách https://erwin.com/products/data-governance/