Aktivity v oblasti cloudových technológií

V poslednej dobe pracujeme na novom prostredí cloudu. Zaoberáme sa súčasným testovaním, skriptovaním automatizovaných testov, aby sme odstránili všetky chyby alebo nedostatky výkonu. Snažíme sa dosiahnuť stav, v ktorom bude možné použiť skript automaticky vo všetkých prostrediach.

Zvyšujeme bezpečnosť webových stránok prostredníctvom certifikátov SSL

V DENEVY sme otvorení technologickému pokroku, pozitívnym zmenám a inováciám, ktoré zlepšujú každodennú prácu. Neustále hľadáme nové prístupy, ktoré môžu zlepšiť naše podnikanie, a tak riešime jednu z najdôležitejších otázok IT – BEZPEČNOSŤ.

Rozhodli sme sa vyhnúť možným nekalým praktikám a aktivitám, ktorých cieľom je tajne sledovať a zaznamenávať znaky napísané na klávesnici alebo napádať výsledný obsah v prehliadači. Pre zaistenie bezpečnosti našich informácií sme nainštalovali na našom serveri a na partnerskom webe cloudpartners.cz SSL certifikáty. Ide o zmenu z http: // na https: //, ktorá je spojená s určitým vylúčením rizika. Vzhľadom k tomu, že “http” nie je z hľadiska bezpečnosti príliš dômyselne navrhnuté, stáva sa často cieľom odpočúvanie, sledovanie a úpravy obsahu.

Na druhej strane existuje alternatíva vo forme internetového komunikačného protokolu “https”, pomocou ktorého je možné šifrovať dáta medzi klientom a serverom a ich útok je oveľa ťažšie.

Bezpečnostný systém s protokolom “https” je založený na certifikáciách vykonávaných dôveryhodnými úrady, ktoré poskytujú tzv. SSL certifikáty a zaisťujú koncovým užívateľom bezstarostný pohyb na svojich webových portáloch. S touto možnosťou hodláme posilniť vlastnú bezpečnosť na novú úroveň a pridávať spoločnosti, ktoré posúvajú hranice bezpečnosti v kyberpriestore v pozitívnom smere. Tento týždeň sme implementovali certifikáty SSL na našich stránkach denevy.eu, jobs.denevy.eu a cloudpartners.cz. Teraz sa tešíme na bezpečnejšiu budúcnosť pre nás všetkých!

Naše kroky v roku 2017

Nadchádzajúci rok nám prináša nové príležitosti, možnosti spolupráce a zaujímavé projekty, ktorým sme pripravení čeliť. Tento rok sme plánovali mnoho dôležitých aktivít, ako je budovanie povedomia o Cloud Computingu a vývoji v oblasti internetu vecí. Samozrejme nezabúdame na náš osobný rozvoj, takže sa zameriame na interné certifikácie a neustále zlepšovanie v oblasti testovania, integrácie a infraštruktúry.