Je virtualizácia už zabudnutá? Alebo nadobro odpísaná?

Je virtualizácia naozaj zabudnutá?

Toto by ste si určite mysleli, ak ste sa zúčastnili nedávnych podujatí od IDC Directions ohľadom výskumu virtualizácie. Analýza IDC poskytla cenné informácie a náhľad na všetky veci okolo digitálnej transformácie biznisu, Cloud, AI, HCI, IoT, blockchain a dokonca zmieňovala informácie o Quantum computing. Ale nič k virtualizácii. To sa týkalo aj VMware, vSphere a ďalších súvisiacich tém alebo produktov. Pre netušiaceho účastníka sa zdalo, že je virtualizácia naozaj zabudnutá.

Pravdou je, že virtualizácia je stále medzi nami a darí sa jej. VMware hlási 500,000 zákazníkov, používajúci celkom 50 miliónov VMS. V nedávnom finančnom reporte, VMware uviedol, že im prináša viac ako 6,6bilionu dolárov, čo sa zdá byť z iba vSphere licencie a udržiavanie tržieb. To je oveľa viac imanie, než zaznamená 500 firiem ročne pre všetky svoje produkty!

Zaujímavejšie je aj fakt, že sa aj vývoj v poslednej dobe začína zaoberať virtualizáciou. Nižšie uvádzame pár príkladov.

AI pro virtualizáciu

Umelá inteligencia (AI) zaradila IDC’s do užšieho zoznamu pre hlavné témy, ale v tomto prípade ide o to, aby prostredie virtualizácie bolo bezchybné a vysoko dostupné.

Všeobecne: CloudPartners výskum Cross-Stack Analytics pre VMware sa stal veľmi populárnym pre priblíženie umelej inteligencie k dátovému centru. Čo tiež bolo spomenuté počas akcie IDC. Špecifická schopnosť zodpovedná za správne fungovanie virtuálneho prostredia a dostupného pre Cross-Stack analytické prvky, formálne známe ako VMVision. Tieto prvky sa rýchlo vysporiadali s problémami medzi úložiskom a VMS a optimalizovali virtuálne zdroje. Pomohli tiež určiť “hlučného suseda” VMs a korelovať výkon naprieč hostiteľovi, sietí a úložisku.

Automatizácia pre virtualizáciu

Potom čo svet začal z virtualizácie na x86 systémoch ťažiť, hustota VMS na systém vzrástla: od minima po 15 VMS na server. V dnešnej dobe okolo 100 VMS s právami multi-socket / multi-core systému. Problémy IT sa presunuli od riešenia Wintel proliferáciu, ku zvládanie výzvy v podobe VM proliferácie.

To je osobitne naliehavé pre veľké podniky a poskytovatelia služieb, ktorí musia zabezpečiť presnú a stálu administratívu tisícky VMs.

K dopomáha slúžia nástroje ako VMware, vRealize operations, spolu s vRealize Orchestrator a v Realize Automation, ktoré teraz umožňujú správu virtualizovaných prostredí v mierke s jednotným sledovaním, automatizovaným poskytovaním, riadením výkonnosti a optimalizáciou kapacít, a to aj v rámci multi-cloud a heterogénne infraštruktúry.

Čo je nové, sú inovácie v tom, ako tieto produkty dať dohromady, distribuovať a integrovať. Spolu s ich nákupom oddelene, vRealize management časti sú teraz dostupné spolu s poslednou verziou VMware Cloud Foundation 2.3. A masívne Ecosystem hráčov ako Blue Medora vyvíja plug-ins, ktorý integruje platformy hlavných úschovní dát priamo do týchto automatizovaných a monitorovaných produktov.

Zrelosť prostredie virtuálneho managementu vytvára podmienky pre budúci vlnu prijatie technológií.

Virtualizácia podporuje “docker”

Zaujímavý vývoj, ktorý vidíme v prostredí zákazníkov, je virtualizácia ako kľúčový prostriedok pre nové inovácie, ako sú multicloud a “containers alebo ak” Dockers “.

Dvojicu “container” a VMS som vnímal ako korenie a soľ, ale čím ďalej tým viac sa ukazuje, že nebudú samy sebe protipóly, ale naopak sa vzájomne dopĺňajú.

Prinajmenšom som o nich premýšľal ako o alternatívnych prístupoch k správe aplikácií, alebo o dvoch paralelných prístupoch používaných oddelene rôznymi IT tímy.

Avšak po nedávnom rozhovore s kolegom, som zistil, že takmer polovica zákazníkov s ktorými pracujú používa containers v rámci VMS! Tu vidíte “tradičné” virtualizáciu umožňujúci novej vlny inovácií v cloud-native aplikácií, DevOps and microservices.

Tradičná virtualizácia je stále prevládajúcim spôsobom, ako riadiť aplikácie dátových centier a nedávne inovácie v oblasti AI, automatizácie a používanie kontajnerov predlžujú ich dôležitosť a význam.

Hodnota virtualizácie VMware je zdôraznená pri správnom spárovaní s hardvérom infraštruktúry. Rozšírte hodnotu svojich známych virtualizačných nástrojov a metód s jednou alebo viacerými z týchto súvisiacich inovácií spomínaných tu.