Tento jedinečný modul vám zabezpečí jednnoduchou správu užívateľov naprieč  softwarem JunoOne! Vytvárajte nových používateľov, priraďte im špecifická práva či portálové role alebo jednotlivé roly pretransformujte podľa aktuálnej potreby. Užívateľa možno kedykoľvek zmazať alebo archivovať.
Prečítajte si ako to funguje https://juno.one/prirucka/uzivatele/