Pät dobrých dôvodov prečo pracovať pre DENEVY

5 dôvodov občas stačí

Najmodernejšie technológie a zaujímavé projekty

Zameriavame sa na najnovšie technológie a inovačné koncepty, ktoré denne uvádzame do praxe.

Prepájame naše aktivity na medzinárodnej úrovni

Spolupracujeme na množstve miestnych projektov, ale aj na veľkom počte projektov nadnárodného charakteru po celej Európe.

Je pre nás dôležité spojenie rodiny a kariéry

Vzťahy u nás fungujú na vzájomnej dôvere, a preto okrem pružnej pracovnej doby ponúkame aj možnost „homeoffice“.

Podporujeme kolegov v osobnostnom rozvoji

Pre ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti našich zamestnancov ponúkame široké spektrum interného vzdelávania. Špecifické požiadavky sú riešené formou externých školení. Podpora jazykového vzdelávania je samozrejmosťou.

Zúčasťňujeme sa na spoločenských akciách

Organizujeme spoločenské akcie pre našich zákazníkov a partnerov. Bez výnimiek organizujeme pre zamestnancov aj športové, zábavné a edukatívne  celofiremné akcie a oslavy.