Analýza

Našim zákazníkom sme nápomocní tiež v oblasti analýzy ich biznis procesov a tiež v oblasti IT infraštruktúry.

Analýza mapuje reálny stav IT organizácie a popisuje ako IT pomáha dosiahnuť obchodné ciele organizácie. Na jednej strane stoja požiadavky obchodníkov v podobe získavania nových zákazníkov, udržiavanie si existujúcich, podpore konkurenčnej výhody a inovácií. Na druhej strane tu máme celé IT s jeho aplikáciami, infraštruktúrou a dátami. Analýza dáva odpovede na to, akým smerom by sa IT malo vyvíjať, aby bolo efektívne, pružné a schopné reagovať na zmeny.
Analýza je určená pre spoločnosti. ktoré potrebujú:

u

Inovatívnosť

Firmy majú záujem presadiť inovácie, no bohužiaľ nenachádzajú partnera na strane IT.

Jednoduchosť

Zákazníci chcú zjednodušiť informačné systémy.

Automatizácia

Automatizovať sa značnú časti manuálnej agendy ako je napríklad reporting či vybavovanie reklamacií a objednávok.

Návratnosť investície

Potreba zmapovať finančné toky do IT a ich návratnosť

Máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +421  911 355 123 alebo online pomocou kontaktného formulára.