Cloudové služby

Migrácia do Cloudu

Presun do cloudu nie je jednoduchá ani banálna záležitosť. Pri prechode na SaaS platformu sa môže dokonce jednať o podobnú aktivitu ako je zavedenie nového informačného systému. Z tohoto dôvodu je dôležité si ujasniť ciele a očakávania tohto kroku.

 

V rámci konzultácií a implementácie migračného procesu

pre cloudové služby preferujeme tieto základné kroky:

Hodnotenie (Assesment)

Zhodnotenie toho, čo predstavuje aktuálny stav a rovnako, čo je požadovaný finálny stav. Tento krok je potrebný, aby sme pochopili očakávanie nášho zákazníka. V prípade zavedenia hybridného cloudového riešenia je dokonca správna definícia tohoto vstupu kľúčová.

Definícia klúčových business procesov

Čím a ako by mohli byť procesy zasiahnuté prechodom do cloudu,  zabezpečenie toho, aby nebol prerušený chod firemných procesov rovnako ako zaistenie kontinuity podnikania.

Výber vhodnej cloudovej služby

Správny výber poskytovateľa danej cloudovej služby je rovnako klúčový s ohľadom na kvalitu prechodu a všetkých dodatočných krokov, ktoré bude treba vykonať z rôznych pohľadov:

legislatívneho

bezpečnostného, z pohľadu šifrovania dát a ich umiestnenia ako aj z pohľadu ich dostupnosti

infraštruktúrneho a operačného

Sme partnerom společnosti CloudPartners a máme tak k dispozícii značnú časť informácií o hodnotení cloudových služieb.

Post - implementačné kroky

Definícia a realizácia postimplementačných krokov zahŕňa pilotnú prevádzku v paralelnom behu, riešenie nájdených nekonzistencií a problémov z personálnej, infraštruktúrnej, alebo dokonca legislatívnej oblasti.

Máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +421  911 355 123 alebo online pomocou kontaktného formulára.