Správa infraštruktúry

Náplňou našej práce v tejto oblasti je riešenie a realizácia jedného z nejrešpektovanejších prístupov, vzťahujúcich sa k problematike správy ICT infraštruktúry, ITIL (IT Infrastructure Library). Podľa ITIL rozdeľujeme ICT infraštruktúru (ICT infrastructure management ) na štyri základné procesy.

Dizajn a plánovanie

Definujeme návrh a implementáciu ICT infraštruktúry v súlade s firemnou stratégiou a obchodnými potrebami. Zabezpečujeme spoluprácu mezi obchodníkmi a ICT plánmi a vytvárame návrhy vrátane stratégie pre všetky oblasti ICT infraštruktúry (technológie, frameworky, architektúra, procesy a metodika).

Realizácia dodávky

Realizujeme implementácu a nasadenie plánovaného ICT riešenia. Z technického hľadiska je hlavným cieľom minimalizovať vplyv inštalácií či modifikácií technologických komponentov daného riešenia na aktuálne  obchodné operácie. Implementácia prebieha na existujúcej infraštruktúre v súlade s normami a pravidlami platnými v organizácii.

 

Bezproblémová prevádzka

Realizujeme prevádzku aktuálnej ICT infraštruktúry a jej bežnú údržbu. Pre nás je kľúčové zaručiť stabilnú a výkonnú platformu pre poskytovanie IT služieb. Zabezpečujeme najmä monitoring stavu a výkonu aktuálnej infraštruktúry a jej riadenie na základe daných pravidel a noriem.

 

Technická podpora

Realizujeme technickú expertízu potrebnú pre podporu relevantných procesov. Pomocou analýzy dát z monitorovacích systémov poskytujeme spätnú väzbu pre ďalšie vylepšenia navrhnutého riešena a podporu pre analýzu zistených problémov.

 

Máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +421  911 355 123 alebo online pomocou kontaktného formulára.