Testovanie

Testujeme software na zaujímavých projektoch

Realizujeme testovanie softwaru na projektoch u našich významných bankových a telco zakazníkov. Sme schopní pokryť všetky oblasti testovania a to ako funkčných od Test Managementu cez Test Analýzu až po Test Exekúciu, tak v rámci nefunkčných testov pre oblasti výkonnostných a bezpečnostných testov.

Sme certifikovaní a delíme sa o skúsenosti

Sme certifikovaní špecialisti metodiky ISTQB, a touto cestou sa snažíme osvojené znalosti preniesť ďalej mimo iného v podobe workshopov, vzťahujících sa k témam – ako písať Test Analýzu, aké sú najväčšie úskalia pri príprave Test Exekúcie, ako sa vyvarovať problémom v priebehu testov, alebo ako správne reportovať, prípadne eskalovať problémy v testoch.

Používame štandardné nástroje na testovanie vyvíjame však aj svoje vlastné

Pri každej aktivite spojenej s testovaním softwaru sa snažíme pracovať čo najviac efektívne a tak k našej práci používáme radu nástrojov, které sú v oblasti testingu už akýmsi štandardom. Nie je zvláštne, že naši špecialisti majú skúsenosti s nástrojmi ako HP ALM, Test Rail, Jira, Jenkins, Sonar, SoapUI, Jmeter, SmartMeter, HP Loadrunner. Okrem štandardných nástrojov sa snažíme o inovácie v rámci tejto oblasti a prinášame nové nástroje na Test Management, akým je napríklad náš interný TestCase Management JUNO s množstvom zaujímavých integrácií, ktoré potrebujeme pre našu dennú prácu.

Máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +421  911 355 123 alebo online pomocou kontaktného formulára.