Vývoj

Plánovanie

 • Projektový manažment na úrovni
 • Certifikovaní projektoví manažéri
 • Detailné plánovanie
 • Podrobná analýza

Vývoj

 • Agilný alebo klasický vývoj
 • Špičková dokumentácia
 • Systémové testovanie
 • Skúsení vývojári

Dodanie

 • Dodanie kompletného riešenia

 • Zdieľanie “Best Practices”
 • Spokojnosť zákazníka
 • Kontinuálna podpora

Produkty vyvíjame presne podľa požiadaviek zákazníka. Prioritou pre nás je kontinuita a obojstranná komunkácia. Prvým krokom pri zadaní požiadavky je podrobná analýza požadovaného riešenia. Po schválení návrhu prebieha samotný vývoj. Keďže sa staráme aj o podporu nami dodaných riešení, sme schopní zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počas životného cyklu aplikácie. Zákazníkom garantujeme podporu a vývoj na vopred dohodnuté obdobie.

 

Testami riadený vývoj

Každý kód, ktorý tvoríme alebo upravíme, je nutné vyskúšať. Nejde iba o nájdenie chýb, ale aj o vylepšenie spôsobu programovania. Dôležitým parametrom je rýchlosť spätnej väzby. Problém pri testovaní ľuďmi predstavuje rýchlosť odozvy. My sme sa posunuli o krok ďalej a zaviedli metodiku Test Driven Developement. Tento spôsob spočíva v tom, že pred samotným kódom píšeme najskôr testy, ktoré overujú nami písaný kód.