Partneri

Na partnerstve skutočne záleží

Sme súčásťou europských združení a spoločností, ktoré inovujú podnikateľské prostredie v oblasti cloudových služieb ako je CloudPartners alebo Cloud Community Europe.

Vzhľadom na tieto aktivity poskytujeme zázemie a spoluprácu s viacerými strednými a vysokými školami, kde se snažíme dosiahnuť spoločné ciele v oblasti inovácií a vzdelávánia.

Partneri

Máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +421  911 355 123 alebo online pomocou kontaktného formulára.