Referencie

Máme radosť keď naším zákazníkom môžeme pômocť

Kolegovia z Denevy nám prevádzkujú virtualizačnú farmu. Od doby, kedy sme správu odovzdali Denevy, nemusím riešiť detaily. Jednoducho to “nejako” zariadi.

Jaromír Mikulík

Senior manažér, O2

Je to nielen veľmi pohodlné, ale aj veľmi uspokojivé, keď máte možnosť zveriť svoje problémy profesionálom, ktorí vedia čo robia a o všetko potrebné sa postarajú. Spoluprácou s kolegami zo spoločnosti DENEVY sme spojili príjemné s užitočným.

Pavel Kreipl

Predseda predstavenstva, Inštitút Ochrany osobných údajov

Potrebovali sme riešiť konzultácie v rámci nových cloudových služieb, a tak sme našli pomoc u spoločnosti CloudPartners, ktorá úzko spolupracuje so spoločnosťou DENEVY. Špecialisti z DENEVY nám pomohli, odporučili všetko potrebné a dotiahli veci do konca.

Jakub Zítka

Produkt manažér, DNS

Veľmi oceňujem našu spoluprácu v oblasti riadenia a správy infraštruktúry a DWH. Predovšetkým by som vyzdvihol schopnosť pokryť naše potreby v európskom merítku podľa individuálneho zamerania našich pobočiek.

Zdeněk Galia

CIO, BNP Paribas Cariff

Realizované projekty v Českej republike

PAD – Smernica o platobných účtoch

Pre nášho bankového klienta KB realizujeme komplexné prevedenie funkčných a nefunkčných testov pre implementáciu smernice EÚ o platobných účtoch a mobilite klientov.

PSD2 – Smernica o platobných službách

Pre nášho bankového klienta KB realizujeme prevedenia funkčných a nefunkčných testov v plnom rozsahu pre implementáciu smernice EÚ o PSD2.

EuroDPO – nástroj na posúdenie zhody so smernicou GDPR

Pre nášho klienta Inštitút ochrany osobných údajov realizujeme dodávku analytického a testovacieho nástroja na posúdenie zhody ich zákazníkov so smernicou GDPR.

Program CBS ‑ ČMSS (Liška)

V rámci dodávok pre nášho klienta ČMSS sme realizovali testy pre program výmeny Corebanking systému, primárne StarBUILD, SSOS, ESB. a aplikácie CRM Microsoft Dynamics. Pre vykonanie testov výkonnosti boli použité špeciálne nástroje od HP-Load Runner a opensource nástroje ako JMeter a SoapUI.

Controller Data Analyse 

V rámci spolupráce so spoločnosťou Buhler sme realizovali optimalizáciu databázových systémov na ich mikropočítač pre riadenie automatizovaného spracovanie obilnín.

Infraštruktúrne služby

Realizovali sme kompletnú aktualizáciu sieťovej infraštruktúry pre nášho bankového klienta BNP Paribas Cardif na platformách CISCO. Táto aktivita zahŕňala analýzu súčasného sieťového prostredia, definíciu novej architektúry, mapovanie a upgrade na nové zariadenia so zabezpečením finálnej konfigurácie a prevedenie akceptačných testov.

Virtualizácia KVM

V rámci zjednodušenia procesov pre správu vývojových a testovacích prostredí sme pripravili migráciu na virtualizačnú platformu KVM s prípravou vlastného GUI rozhranie pre nášho zákazníka O2. Súčasťou tejto aktivity bola tiež migrácia všetkých zdrojov z prostredia Microsoft Azure do zabezpečenej oblasti infraštruktúry O2.

Integrácia a testovanie platforiem pre dobíjanie kreditu a posielanie SMS správ

Realizujeme dlhodobý projekt, ktorý je zameraný na správu portfólia, Recharging a messaging platforiem spoločnosti O2. Tu zastrešujeme komplexné prevedenie funkčných a nefunkčných testov.

Projekt WebSelfCare

Realizovali sme dodávku výkonnostných testov pre projekt WebSelfcare nášmu zákazníkovi v oblasti telekomunikácií.

Projekt Valor

Realizovali sme dodávku výkonnostných testov projektu Valor nášmu zákazníkovi v oblasti telekomunikácií.

Project OneCRM a OnePortal

V rámci úvodnej implementačnej fázy sme sa podieľali na dodaní výkonnostných testov pre projekt SOC nášmu zákazníkovi v oblasti telekomunikácií.

Projekt OnlyOffice

V rámci rozšírenia portfólia našich produktov sme realizovali pre nášho partnera dodávku výkonnostných testov a bezpečnostných testov pre reimplementáciu projektu Office nášmu zákazníkovi CloudPartners.

ČSÚ RSIS

Ako súčasť implementácie nového informačného systému pre Český štatistický úrad sme realizovali dodávku výkonnostných a bezpečnostných testov.

 

Realizované projekty na Slovensku

Portál Cdprofil

Pre nášho dlhoročného zákazníka realizujeme firemný portál. Kontinuálne riešime odpovedajúcu optimalizáciu pre mobilné zariadenia, sledujeme aktivitu užívateľov a optimalizujeme aplikáciu na základe relevantných dát. Vykonávame záťažové testy a realizujeme testy obnovenia po havárii rovnako ako testovanie dostupnosti .