Analýza

Našim zákazníkům jsme nápomocni v oblasti analýzy jejich byznys procesů a také v oblasti IT infrastruktury.

Analýza mapuje reálný stav IT organizace a popisuje jak IT pomáhá dosáhnout obchodních cílů organizace. Na jedné straně stojí požadavky obchodíků v podobě získávání nových zákazníků, udržení si stávajících a v podpoře konkurenční výhody a inovací.  Na druhé straně tu máme celé IT s jeho aplikacemi, infrastrukturou a daty. Analýza dává odpovědi na to, jakým směrem by se IT mělo vyvíjet, aby bylo efektivní, pružné a schopné reagovat na změny. 

Analýza je určená pro společnosti, které potřebují:

u

Inovace

Firmy mají zájem prosadit inovace, ale bohužel nenacházejí partnera na straně IT.

Jednoduchost

Zákazníci chtějí zjednodušit informační systémy.

Automatizování

Automatizovat značnou část své manuální agendy jako je například reportování či vyřizování reklamací a objednávek.

Návratnost investice

Potřeba zmapovat finanční toky do IT a jejich navratnost.

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 774 494 633 či vyplněním kontaktního formuláře.