Cloudové služby

Přechod do Cloudu

Přechod do cloudu není jednoduchá a už vůbec ne banální záležitost. Při přechodu na SaaS platformu se může dokonce jednat o podobnou aktivitu jako je zavedení nového informačního systému. Z tohoto důvodu je důležité ujasnit si cíle a očekávání tohoto kroku.

 

V rámci konzultací a implementací migračního procesu

pro cloudové služby

preferujeme tyto základní kroky:

Hodnocení (Assesment)

Hodnocení toho, co je aktuální stav a také co je žádoucí finální stav. Toto je nezbytné, abychom pochopili očekávání našeho zákazníka. V případě zavedení hybridního cloudového řešení je dokonce správná definice tohoto vstupu téměř klíčová.

Definice klíčových business procesů

Čím a jak by mohly být procesy zasaženy cloudovou transformací a zabezpečení toho, aby nebyl přerušen jejich chod, a to zejména s ohledem na zajištění kontinuity podnikání.

Výběr vhodné cloudové služby

Správný výběr poskytovatele dané cloudové služby je rovněž klíčový s ohledem na kvalitu přechodu a všech dodatečných kroků, které bude třeba učinit a to z pohledu:

legislativního

bezpečnostního, a to jak z pohledu šifrování dat a jejich uskladnění, tak z pohledu jejich dostupnosti

infrastrukturního a operačního

Jsme partnerem společnosti CloudPartners a máme tak k dispozici značnou část informací o hodnocení cloudových služeb.

Post - implementační kroky

Definice a realizace postimplementačních kroků a pilotní provoz za souběžného řešení vzniklých problemů, ať už se týkají oblasti personální, infrastrukturní, nebo dokonce legislativní.

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 774 494 633 či vyplněním kontaktního formuláře.