Integrace

Systémová Integrace

Systémová integrace znamená spojení různých softwarových komponent, subsystémů, v jeden fungující celek. V dnešní době snad každá organizace používá více informačních systémů. Hlavním přínosem systémové integrace je zefektivnění komunikace mezi jednotlivými systémy prostřednictvím vytvoření potřebné infrastruktury a standardizace komunikace mezi těmito systémy.

Integrační platforma patří ke klíčovým prvkům podnikové architektury. Volba společnosti v dlouhodobém horizontu určuje směr, kterým se bude ubírat integrace podnikových aplikací (Enterprise Application Integration, EAI), jak bude snadné či obtížné integrovat nové i původní aplikace, jak rychle a efektivně bude možné uspokojit dynamicky se vyvíjející požadavky byznysu.

Výkon, spolehlivost, dostupnost, bezpečnost a monitoring patří k nezbytným provozním atributům. Pro vývoj služeb je podstatná podpora aktuálních standardů (WS-* a další) a integračních návrhových vzorů. Obecně je však klíčovým parametrem podpora servisně orientované architektury (SOA).

SOA

SOA je přístup k organizování IT zdrojů pomocí jednotného řešení, které má za cíl maximální zvýšení flexibility managementu v podniku. Servisní architektura modularizuje IT zdroje a vytváří volně vázané business procesy určené k šířené informací v systému. Pro dobře navrženou servisně orientovanou architekturu je nezbytná nezávislost business procesů na platformě, protože pouze takto lze zajistit potřebné navýšení flexibility v podniku. Každý IT prostředek, systém, aplikace nebo obchodní partner může vystupovat jako služba. SOA je v podstatě kolekcí služeb, které komunikují mezi sebou a ke komunikaci využívají standardizované protokoly a dohodnutá rozhraní. Díky těmto rozhraním se může měnit implementace služeb, aniž by byla ovlivněna schopnost systému služby používat. Z pohledu IT integrace založená na SOA zjednodušuje management distribuovaných zdrojů, vyžaduje méně hardwaru, je spolehlivější a levnější. Z obchodního pohledu SOA dovoluje vývoj nové generace dynamických aplikací vztahujících se k množství obchodních záležitostí kritických pro růst a konkurenceschopnost podniku. Opětovné použití služeb je považováno za jednu z hlavních výhod SOA.

Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 774 494 633 či vyplněním kontaktního formuláře.